Отбелязване на 12 август 2020 г. Международен ден на младежта

По проект „Предай каузата нататък“,Доброволческият център при Община Тетевен в партньорство с „Екомисия 21 век“ Ловеч отбеляза Международен ден на младежта.
На 12 август 2020 г. доброволците от центъра раздадоха  флаери и разговаряха с гражданите на град Тетевен .