Международният ден на младежта – 12 август 2020

Сдружение „Екомисия 21 век” в

партньорство с Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев”

отбелязват Международният ден на младежта – 12 август 2020

под мотото „Проблемите, пред които са изправени младите хора по света”

  1. Обявяване на конкурси за деца и младежи;
  • Конкурс за рисунка на тема: „За какво мечтае детето в мен”

            / Възрастова група 7 – 13 години /;

  • Конкурс за писане на есе на тема „ Проблемите на младите хора по света”

           / Възрастова група 14 – 29 години /.

  1. Срок за предаване на рисунки и есета до 19.08.2020г.
  • Място на подаване – Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев” в Детски отдел; Понеделник до Петък 08:30 ч. до 17:00 ч. и Събота от 9:00 ч. до 13:00 ч.;
  • Личните данни на участниците да бъдат записани на гърба на рисунката, а на есето – на последната страница.
  1. Обявяването на резултати от конкурсите и награждаване на участниците на 25.08.2020 от 17:30 ч.