Заключителна конференция по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

На 23.07.2020 година в конферентната зала на хотел Ловеч се проведе заключителната конференция по проект Ние те открихме и подкрепяме”, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и  ОП  Развитие на човешките ресурси.

Целта н конференцията беше да запознае присъстващите представители на местната власт, граждани и партньори с резултатите от проекта, като за тази цел ръководителят на проекта представи презентация, която подробно запозна всички с двугодишната работа по проекта с децата и младежите, настанени в резидентни услуги.  Тя обхвана етапите на стартиране, разработване на програми, формиране на екипи, и двугодишната съвместна работа с потребителите с цел тяхната социализация и подкрепа за самостоятелен живот, учене и работа.

С цел опазване здравето на потребителите бяха взети необходимите епидемични мерки и спазване на дистанция.

Слез презентацията ръководителят на проекта даде думата на социалните работници, потребители да се изкажат. Те благодариха на екипа на проекта за това, че им беше предоставена възможност да участват в предложените дейности, които, според тях, са ги обогатили и са допринесли за тяхната социализация и подготовка за самостоятелен живот.

Втората част от събитието даде възможност на децата и младежите да покажат какво са научили и да се изавят, като рецитираха и пяха под музикален акомпанимент много пести. Включиха се идеца, които за първи път имат право на лична изява, което повиши градусите на емоциите на всички присъстващи. Това е поредното доказателство, че децата преодоляват сценичната треска и имат желания да се изязяват пред публика.А това означава, че проектът е успешен и много от дейностите, осъществявани до този момент, могат да продължат и за в бъдеще благодарение на сформирания добър екип между социални работници и „Екомисия 21 век.. Всичко това е гаранция за устойчивостта на проекта в бъдеще в името на най-добрия интелес на децата и младежите и тяхната социализация в обществото.