„Зелена седмица“ по проект „Предай каузата нататък”

В изпълнение на предвидените дейности на проект „Предай каузата нататък”  от 14.07.2020 год. в Община Ловеч, стартира кампанията „Зелена седмица“.

В инициативата взеха участие обучените доброволци от доброволческите центрове на градовете Тетевен и Ябланица. Тази седмица бе посветена на една добра кауза – облагородяване на Зоопарк Ловеч. Клетките на животните бяха освежени съвместно с доброволните усилия на младежите доброволци от двата града и с активното участие на доброволците от доброволческия център на град Ловеч.

Целта на кампанията бе, доброволците да приложат  знанията си в практическа дейност и да ги мотивира да подготвят и да участват в доброволчески акции в родните си места.

Младежите в инициативата – „Зелена седмица“ получиха удостоверение, за своето активното  участие.

Кампанията се провежда в рамките на проект “Предай каузата нататък“, по който работи  сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ) на Министерство на младежта и спорта.