Обществен граждански форум

В изпълнение на проект “ НПО- партньор и гарант на открито и отговорно управление в област Ловеч“ екип на „Екомисия 21 век“ взе участие в Обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци, което се проведе на 16 декември от 17:30 часа в Община Ловеч. Срещата водеше заместник-кметът Цветан Георгиев, участваха и други представители на администрацията, общински съветници от различни партии, граждани.