Второ събрание на Общински ученически съвет Ловеч

Днес, 28 януари, в залата на Общински съвет Ловеч се състоя второто събрание на Общински ученически съвет Ловеч. Младежите бяха приветствани от г-н Петър Цолов, председател на Общински съвет Ловеч. След като той им разказа за работата си и пожела успех в предстоящите начинания. Общински ученически съвет продължи с точките от Дневния ред.