Представители на Общински ученически съвет на заседание на Общински съвет – Ловеч

На 13 февруари ученици от Общинския ученически съвет /ОУС/ Ловеч присъстваха на второто за годината заседание на Общински съвет Ловеч /Обс/. Учениците изложиха пред Общинския съвет своята идеята за разделно събиране на пластмасови отпадъци във всички ловешки училища, а не само в ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ както е към момента. Събитието трябва да приключи на 22 април – Международният ден на Земята, който е отбелязван от над половин милиард души по света.

Това е първо участие на ученици от ОУС в заседание на Общински съвет. По рано тази година, на 28 януари, представителите на младежкия съвет се срещнаха с г-н Петър Цолов, председател на Обс-Ловеч, който им разказа за работата си. Учениците още тогава проявиха интерес да присъстват както на заседание така и на работна среща на Комисията по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО.