Кръгла маса в Тетевен

В изпълнение на проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ по ОП „Добро управление“ на 20.02.2020 от 13.00 ч. в град Тетевен се състоя кръгла маса за „Професионално образование и обществена реализация.“ Събитието се проведе в Центъра за подкрепа и личностно развитие – Тетевен, а в него участваха ученици от средните училища на територията на общината: СУ „Г. Бенковски“, ПГ по СЕУ и НППГСД „Сава Младенов“, представители на администрацията и представители на „Екомисия 21 век“.