Пресконференция на сдружение „Екомисия 21 век” по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

Сдружение „Екомисия 21 век” проведе пресконференция в изпълнение на Комуникационния план/Дейност 2/ за стартиране на  проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021, и по-конкретно, по  Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от КОВИД 19, схема за финансиране на малки инициативи от Фонд Активни граждани България.

Пресконференцията се състоя в офиса на организацията на 18 февруари от 17.30 часа.

Бяха поканени граждани, членове и симпатизанти на организацията. Ръководителят на проекта госпожа Тинка Иванова запозна присъстващите с целите и дейностите на проекта, които ще стимулират прилагане правото на гражданите на пряко участие в работата на общинските съвети и повишаване ролята на гражданското участие  на областно ниво.

Проектът” Ролята на гражданите в местното самоуправление” е одобрен с финансовата подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство2014 – 2021  , и по конкретно, по  Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от КОВИД 19, схема за финансиране на малки инициативи от Фонд Активни граждани България.

„Ролята на гражданите в местното самоуправление“  ще се проведе в гр. Ловеч с участието на граждани и заинтересовани страни.