Изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда – Ловеч по проект „Здрави и успешни в училище“

Продължават дейностите по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран от Фондация Работилница за граждански инициативи“, Програма ИРИС.
Една от дейностите, която цели не само материално подпомагане, но и консултиране на родителите на децата, учащи в ОУ „П.Пипков“, е организиране на изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда – Ловеч в някои от селата, където живеят родителите.
Такива срещи проведохме в селата Баховица и Дойренци, съответно на 10.03. и 11.03.2021 година. Тези срещи станаха възможни благодарение съдействието на кметовете и екипа на Дирекцията Бюро по труда Ловеч.
Госпожа Снежана Пейчева, служител консултант от ДБТ запозна родителите с действащите към момента програми, като ги запозна и с предстоящи, които се очакват да стартират тази пролет. Присъстваха масово и задаваха въпроси родители, които към момента са безработни или желаят да продължат образованието и квалификацията си.