Работни срещи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец февруари и март 2021 посетихме общините партньори Лукови, Летница и Ябланица по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „.

С кметовете на общините и председателите на общинските съвети обсъдихме и планирахме  предстоящи дейности по проекта.

Бяха определени менторите на работните групи за всяка община. Сформираха се работни групи от активни граждани и млади хора от всяка община.

По време на срещите  през месец март 2021 г. бяха разпространени анкети в трите общини. Чрез тях ще се проучат нагласите на гражданите и ще дадат представа за достъпа до информация за степента на гражданска активност и препоръки, направени от гражданите в тези общини.  Те ще бъдат обобщени от наш експерт и включени в Анализа  „Правото на пряко участие на гражданите в органите на местното самоуправление”.