Проведени интерактивни занимания в 1-4 клас на ОУ „Проф.Димитър Димов“

На 27.04.2022 обучителите по проект „Нахрани робота- спаси планетата“,  финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България, проведоха интерактивни занимания с учениците от началния курс на обучение в ОУ „Проф. Димитър Димов“ гр. Ловеч.

На децата беше обяснена ползата от разделното събиране на отпадъци за околната среда, колко време е необходимо да се разградят алуминиевите кенчетата в природата и защо е важно да “хранят“ робота с тях. Разказахме им и за каузата на кампанията „Капачки за бъдещето“. Особен интерес у децата предизвика демонстрацията на пресиране на кенчета и химикалките, които им раздадохме за спомен.