„Млад кмет за един ден“ в Летница

На 16 май 2022 година се състоя събитието „Млад кмет за един ден „, организирано от  „Екомисия 21 век“ съвместно с Община Летница. В събитието участваха ученици от местното училище СУ „Бачо Киро“, които заеха постовете на кмет, заместник кмет, председател на общински съвет и секретар на община. За млад кмет за един ден беше избран Теодор Тодоров, за заместник кмет  – Теодора Тодорова. Председател на Общинския съвет стана Изабел Борисова, позицията секретар на общината стана Николина Иванова.

С голям  ентусиазъм младите хора се запознаха отблизо с работата на кмета и общинската администрация и усетиха отговорността  да се работи на заеманите постове. Това спомогна за повишаване на тяхната култура и ангажираност към местното самоуправление и неговото значение за развитието на местните общности.

Събитието е част от кампанията „Европейска седмица в област Ловеч“ ,организирана от Сдружение „Екомисия 21 век“ ,във връзка с кампанията „Европейска седмица в България“ на Евродеск България.