„Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“

На 20 април 2024г. екипът на сдружение „Екомисия 21век“ съвместно с доброволци и членове на Общински ученически съвет проведе Хепънинг „Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“ в Зоопарк Ловеч. Целта на събитието беше да отбележи Европейската седмица на младежта и да популяризира изборите за Европейски парламент сред младите хора, жителите и гостите на град Ловеч, като постави акцент върху правото на хората да живеят в чиста околна среда. Хепънингът се осъществи с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси и Евродеск България.
По време на събитието екипът и доброволците на сдружението разпространиха информационни материали за Европейската седмица на младежта, изборите за Европейски парламент, мрежата на Евродеск, чиито дългогодишен мултиплаер е сдружението, програмите Еразъм + и Европейски корпус за солидарност, 22 април- Международен ден на Земята и основните нормативни актове на ЕС, свързани с опазването на природата. С посетителите на Ловешкия зоопарк бяха проведени различни игри свързани с разпространените информационни материали. Гостите на Зоопарка бяха стимулирани да дадат своите предложения за по-чиста околна среда в поставена кутия.