Заключително събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

Състоя се Заключителното събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и сътрудничество ( USAID) и DEXIS. То се проведе в офиса на фокус точка гр. Ловеч по проект „Развитие на социалната икономика“. Участие в него взеха младежи от Угърчин, Дерманци и Летница. Младите хора разказаха за своите впечатления и знанията, които са усвоили по време на проекта и се включиха в разиграването на тематичен форум театър, бяха представени и резултатите от проекта.