Календар за месец април 2019 г.


1. Дневен детски лагер с Екомисия 21 век – 1.04. – 5.04.2019 година.
2. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 8 април 2019 год. 15.30 ч.
3. Месечна среща на доброволците от Местен център за работа с доброволци – 8.04 – 12.04.2019г.
4. Провеждане на 2 фокус групи по Проучване – ОП „Добро управление” „НПО– партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” –1 април, Ловеч, Угърчин.
5. Участие в събития по отбелязване 40 години от полета на първия български космонавт с деца и младежи от ЦНСТ по проект ”Ние те открихме и подкрепяме” /Посрещане/ 10 април, 16. часа
6. Годишно отчетно събрание на Екомисия 21 век – 18 април, 17.30 ч.
7. Участие в празника Цветница с деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ по проект „Ние те открихме и подкрепяме” –21 април 2019 година.