Заместник-кметът на Община Троян, г-жа Розалина Русенова посрещна екип на „Екомисия 21 век“

Екип на „Екомисия 21 век“ бе посрещнат от заместник-кмета на Община Троян – г-жа Розалина Русенова. На срещата се обсъдиха предстоящите действия и партньорство по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”. Г-жа Галина Петрова, ръководител проект и председател на УС на „Екомисия 21 век“ подчерта, че ползите от взаимодействието между граждани и администрация са и за двете страни, а дейностите по проекта целят да се насърчат и утвърдят практиките на съвместни действия между общинските администрации в област Ловеч, неправителствения сектор и бизнеса за формулиране и реализация на публични политики.