Инициатива „Млад кмет за един ден“


ОП „Добро управление“ по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, се проведе инициативата „Млад кмет за един ден“. На кметското кресло седна Михаела Щрегарска възпитаничка на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. На останалите позиции като заместник-кметове и секретар, председател на Общински съвет Ловеч се включиха Селин Чаушева, Айлин Чаушева, Мишел Петрова и Тодор Петров.