Финализиране на методиката по ОПДУ

В работна среща по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, експерти на „Екомисия 21 век“ заедно с представители от Областна администрация – Ловеч, общински администрации, НПО сектора и бизнеса финализираха Методиката и конкретните мерки, които трябва да се предприемат за подобряване на взаимодействието между гражданите и администрациите в област Ловеч. В работни групи се дискутираха изведените препоръки от досегашните срещи, които ще бъдат отправени към Общините, НПО сектора и Бизнеса с цел постигане на добро управление в област Ловеч.