Работна среща с младежката група по проект ОПДУ

На 25 юни 2019 в залата на хотел „Ловеч“ се състоя поредна работна среща с младежката група по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Дискутираха се теми по Дейност 3 „Разработване на инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с държавата и действията на местната администрация в общините на област Ловеч“.
На срещата младежите бяха запознати с механизма за проследяване на реално взаимодействие между гражданите и институциите. Презентирани бяха примерни индикатори, по които се прави оценката на взаимодействие между гражданите и местната власт. В структурна дискусия младежите избраха най-важните индикатори според тях. В работни групи се проследи реално до каква степен общините в област Ловеч спазват основния принцип на доброто управление – откритост и прозрачност чрез оценка на официалните им сайтове.
В края на работната среща всички се обединиха около заключението, че за да има добро управление, трябва да има както добре работещи администрации,така и активност от страна на гражданите. Участието на гражданите в процеса на формиране на политики, вземане на решения и мониторинг на политики, е условие за открито, отговорно и ефективно управление.