Второ обучение по проект „Еразъм +“ – Образование за възрастни

Експерти от „Екомисия 21 век“ взеха участие във втори етап по проект „Създаване на ресурси за обучилите в сферата на образованието за възрастни“.
Обучението се проведе в гр. Фолиньо, Италия и бе на тема „Методи и техники за предоставяне на обучение на възрастни в социална изолация с нужда от личен асистент“. За целта четирима експерти от „Екомисия 21 век“ посетиха четири организации, тясно свързани с проблемите на целевата група. „Енджина“ /EGInA/, организацията домакин на обучението, беше подготвила посещения в „Локомотива“ /LOCOMOTIVA/ – социална кооперация, работеща за и с групи в неравностойно положение, „Ла Тенда“ /La Tenda/ – социална кооперация, официално създадена през септември 1981 г., като доброволчески опит, с откриването на дневен приют за наркомани и маргинализиранихара, „Арчи Перуджа“ /ARCI PERUGIA/- асоциация, работеща в рамките на националната програма за защита на търсещите убежище и бежанци (SPRAR).