Празнуват Деня на Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември в офиса на „Екомисия 21 век“ деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) отбелязаха църковния празник на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Заедно с екипа на „Екомисия 21 век“ беседваха за християнските добродетели, човешките взаимоотношения и отношенията помежду си. ЦНСТата носят имената „Вяра“,“Надежда“ и „Любов“.