„Time to move“ в Тетевен

На 8 октомври екип на „Екомисия 21 век“ представи в Тетевен кампанията на Евродекс „Time to move“.
Учениците от НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „Сава Младенов“-гр.Тетевен бяха запознати с целта на кампанията, с историята и същността на Евродеск, Евродеск в България, програмата „Еразъм +“. Взеха активно участие в дискусия свързана с тематиката на „Time to move“, именно къде може да се намерят актуалните възможности в Европа за доброволческа служба, за работа, за обучение, за пътуване, за стаж, за участие в състезания, в конкурси и в други алтернативи на образование и обучение.