Екип на „Екомисия 21 век“ в Община Угърчин и Община Тетевен

По проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ екип на „Екомисия 21 век“ посети на 7 октомври Община Угърчин, а на 8 октомври Община Тетевен. По време на работните срещи в Общините бе даден Окончателния доклад от проведеното проучване по проекта за „Състояние на гражданското участие в управлението в област Ловеч – опит, нагласи, заинтересовани страни и анализ на потенциала за развитие“.
В град Угърчин бяха анкетирани граждани, а с представители на Общината бяха обсъдени и набелязани бъдещи съвместни дейности. В община Тетевен бяха изтъкнати ползите от диалога с гражданите и също бяха планувани бъдещи съвместни дейности по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“.