Първа среща за отчет пред гражданите по ОПДУ

На 15 октомври 2019г. се проведе първа среща за отчет пред гражданите по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ на народния представител господин Милко Недялков. Срещата е част от Дейност 4 „Осъществяване на граждански контрол и мониторинг върху действията на местните администрации в област Ловеч“.
В началото господин Недялков разказа за прякото си участие и работата си в Народното събрание, като е съавтор на 21 поправки в Закона за държавния бюджет на Република България, провел е 13 приемни в Община Ловеч и 16 изнесени в други общини. Активно е работил по поправки в Закона за личната помощ и предложения за поправки в Закона за хората с увреждания. Народният представител от област Ловеч е внесъл предложение във всяко едно населено място да има действащ полицай. От участието си към Комисията по труда, социалната и демографската политика, господин Недялков е на мнение, че всички деца, независимо от дохода на родителите им, трябва да получават Детски добавки.
По време на срещата бяха зададени въпроси от участниците свързани с икономическото състояние на Община Ловеч.