Екип на „Екомия 21 век“ в Община Априлци

На 16 октомври Екип на „Екомия 21 век“ посети Община Априлци по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Експертите подкрепиха вече учредения ученически съвет в СУ „Васил Левски“ – гр. Априлци. По време на срещата беше разяснена структурата на годишния план бяха изтъкнати ползите от създаването на Съвета за училищната общност.
Учениците от горна училищна степен заедно с избрания Управителен съвет от петима членове се включи активно в срещата.