Експерти от „Екомисия 21 век“ посетиха град Луковит по ОПДУ

Експерти от „Екомисия 21 век“ бяха на 21 октомври в град Луковит по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. По времена посещението в Община Луковит бе даден Окончателен доклад от проведеното проучване по проекта за „Състояние на гражданското участие в управлението в област Ловеч – опит, нагласи, заинтересовани страни и анализ на потенциала за развитие“. По време на визитата бяха обсъдени и набелязани бъдещи съвместни дейности. Също така в град Луковит бяха анкетирани граждани.