Кампанията на Евродеск Time to move 2019 и „Екомисия 21век“

През октомври „Екомисия 21 век“- Ловеч се включи за пореден път в кампанията на Евродеск Time to move 2019 . Основната цел на кампанията е да запознае младите хора със съществуващите хиляди възможности, чрез които може да се опознае Европа и да бъде натрупан полезен опит за бъдещето им развитие.
Екипът на „Екомисия 21 век“ популяризира Time to move 2019 в три Общини на областта в Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“- град Тетевен, СУ „Васил Левски“ – град Априлци и в Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“- град Луковит.
Учениците бяха запознати с целта на кампанията, с историята и същността на Евродеск, Евродеск в България и програмата „Еразъм +“. Младежите участваха активно в дискусия, свързана с тематиката на Time to move 2019, а именно – къде може да се намерят актуални възможности в Европа за доброволческа служба, за работа, обучение, пътуване, стаж, за участие в състезания, в конкурси и в други алтернативи за образование и обучение.
Участниците в срещите споделиха своя опит от участия в младежки обмени и мобилност в сферата на професионалното образование по Програма „Еразъм +“ и с какво ги е обогатило това. Изработени и раздадени бяха флаери с информация за кампанията и сайта на Евродеск.