Информационна среща с граждани по ОПДУ

На 6 ноември 2019 в офиса на „Екомисия 21 век“, се проведе информационна среща с граждани по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. На срещата бяха дискутирани Дейностите по проекта, постигнатите резултати до момента и бяха раздадени Доклади от проведеното проучване за „Състоянието на гражданското участие в управлението в област Ловеч- опит, нагласи, заинтересовани страни и анализ на потенциала за развитие“