Областен младежки съвет – Ловеч с нов състав и нов председател

На 14 ноември 2019 г. в зала на хотел Ловеч, от 15.00 часа се проведе отчетно-изборно събрание на Областен младежки съвет – Ловеч. В събранието участваха младежи от пет Общини в област Ловеч. Те избраха нов Управителен съвет от 7 младежи- Драгомир Кавалски от Тетевен, Никита Костова от Ловеч, Таня Станева от Априлци, Мишел Петрова от Ловеч, Даяна Асенова от Ябланица, Теодора Моева от Троян и Илина Павлова от Ловеч. За председател на ОМС бе избрана Мишел Петрова от Ловеч.
На всички участници бяха раздадени материали, които да подпомогнат планирането на дейности в ученически и младежки съвети в общините на област Ловеч.