„Екомисия 21 век“ с кампания за набиране на нови доброволци

В рамките на месец ноември „Екомисия 21 век“ организира кампания за набиране на нови доброволци към Доброволческия център на Сдружението. Екип от експерти ще посети средните училища на територията на град Ловеч с цел популяризиране принципите на доброволчеството като кауза и начин на живот в общността и най-вече с цел набиране на нови доброволци.
Доброволческият център към Сдружението е част от Мрежата на Национален алианс за работа с доброволци Пловдив от 2003 година и намерението е да остане притегателен център за още много млади хора. С помощта на Венета Цандева – новият координатор на Добровочески дейности към „Екомисия 21 век“ продължаваме успешно традициите си.
Всеки, който проявява интерес и би искал да стане Доброволец към „Екомисия 21 век“ е поканен в офиса на сдружението в кв.“Вароша“, ул. „Георги Бенковски“ 1 на 27 ноември 2019 в 15.00 часа, да се запознае по-отблизо с дейностите на сдружението и Доброволческия център.