НПГГД“Сава Младенов“ в Тетевен с учреден Ученически съвет

На 3 декември 2019 в НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „Сава Младенов“- гр. Тетевен се учреди Ученически съвет. Това се случи с експертната помощ на екипа на „Екомисия 21 век“ и доброто желание на учениците и ръководството на гимназията. Експерт „Младежки дейности“ по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, разясни процедурата по създаването на младежката структура, необходимостта и ползите от създаването на Съвета за училищната общност. На събранието бе избран Управителен съвет от петима членове и бяха дадени насоки за бъдещи дейности и инициативи на Ученическия съвет.