В Община Угърчин по ОПДУ

На 22 януари експерти от Сдружение „Екомисия 21 век“ посетиха Община Угърчин в изпълнение на проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. В работна среща заедно с Координационното звено бяха обсъдени предстоящи събития по проекта.