Работата по проект „Ние те открихме и подкрепяме” продължава

Месеците април и май са наситени с много събития – от националния и християнски календар в България. Това са светли празници – Лазаровден, Цветница,Великден и Гергьовден. Очаквани са с много голямо нетърпение от децата и младежите от ЦНСТ и ЗЖ, включени в проекта”Ние те открихме и подкрепяме, финансиран от ОПРЧР, чрез Европейски социален фонд и национално съфинансиране.

В  условия на извънредно положение, когато експертите по проекта нямат достъп до центровете за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, където са участниците на проекта, ние доставяхме продукти, с които под ръководството на социалните работници децата и младежите се подготвиха за празниците.

Така, за Великден ние доставихме за всички потребители пресни яйца, бои и козунаци, а потребителите ги боядисаха сами, като приложиха изобретателност и усърдие в това начинание.

За Гергьовден технологът по готварство предостави рецепти в новата група, създадена в Месинджър,  за дроб сърма, агнешка чорба и Гергьовски кравай. Закупихме продукти за дроб сърма, брашно и ориз за всички ЦНСТ и ЗЖ, като всички потребители участваха в подготовката на ястията за празника.

Тези занимания бяха отразени в много снимков материал, който всички социални работници публикуваха в групата „Открий ме”.

По този начин ние успяваме да доставим малко домашен уют, за да почувстват децата и младежите атмосферата на празниците, за да ги знаят и помнят, да съхраняват и след напускане на институциите българския национален и християнски  дух.