Пресконференцията по проект „Предай каузата нататък”

На 24.06.2020г. от 17.30 ч. в конферентната зала на фирма “Дракa 59” ЕООД се проведе пресконференция на Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, във връзка с проект „Предай каузата нататък”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 -2020 ) на Министерството на младежта и спорта.

На пресконференцията присъстваха граждани, членове на организацията и журналисти.  Тинка Иванова-ръководител проект презентира  целите и дейностите на проекта. Бяха представени  членовете на екипа на проекта: Теодора Савова – финансово – отговорно лице; Галина Петрова – обучителв доброволчество;РенаКерезова–информационни услуги и координация; Диана Маринова – модератор на доброволческия център гр.Ябланица и Петя Вълова модератор на доброволческия център гр.Тетевен.

Проектът е надграждане на натрупания опит и капацитет на организацията в  работата с млади хора в областта  на доброволчеството. Продължителността му е  пет месеца и се реализира на територията на област Ловеч в периода 5.05.2020 – 05.10.2020 година.

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до добри партньорски взаимоотношения с двете общини от областта. Създадените доброволческите центрове да бъдат притегателен център на  младите хора от общините за реализиране на доброволчески инициативи, кампании и събития.