Семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“

На 02 и 03.07.2021 г. в хотел „Рибарица“,  с. Рибарица, община Тетевен екипът по проекта осъществи семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“. Участие взеха работните групи по проекта от три общини Луковит, Летница и Ябланица, както и представители на местната власт. Програмата на  семинара включваше  следните модули: „Форми на гражданска активност“ и  „Предложения за промени в ПОДОС“, както  и споделяне на добри практики от общините.  Основен лектор на семинара бе д-р Румен Гаврилов председател на ОС Ябланица, който  представи презентация на тема „Пряко участие на гражданите в местното самоуправление“ и сподели тяхната добра практика за участие на гражданите  в заседанията на Общинския съвет.