Проведе се заключително събитие по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

 

На 20 октомври 2021 година в една от залите на комплекс „Драката“ се проведе заключителното  събитие под формата на Дебат „Ролята на гражданите в местното самоуправление”. В него взеха участие представители на целевите групи – активни граждани, членове на екипа, експерти и модератори на групите, кметове и заместник-кметове. Експертът Проучване и анализ откри дебата. Специална презентация  запозна присъстващите с резултатите по проекта. Дебатът продължи под менторството на експерт Проучване и анализ. Беше дадена думата на всички модератори да представят Препоръките на групите си към местната власт, които ще бъдат изпратени на председателите на ОС в съответните общини. От името на „Екомисия 21 век” бяха споделени предложения, като проблема за необходимост от стратегии на общинско ниво за връщане и задържане на младите хора в общините, а един от модераторите предложи да се изисква отчетност не само от кметовете, а и от самите председатели на общинските съвети, които са много по-непопулярни в общините сред  гражданите. Дебатът беше закрит с надеждата този проект да се мултиплицира и в други общини на областта, а партньорството с тези общини да продължи и за в бъдеще.