ИНИЦИАТИВА “ РАВНИ БГ“

 

                                                  

Младежи и доброволци от Сдружение „Екомисия 21 век“, съвместно с лесовъди, служители и работници на Държавно горско стопанство Никопол  участваха в инициативата под мото „Да засадим дърво!“. Инициативата е в рамките на гражданско обединение „Равни БГ“, администрирана от Българския фонд за жените. На 22.10.2021 год. в землището на с.Дебово, община Никопол бяха засадени 500 фиданки летен дъб, осигурени от горския разсадник – Гулянци, към ДГС  Никопол. Целта е да бъдат възстановени горски територии чрез залесяване с характерни дървесни видове с доброволния труд на хората. Инициативата приключи с желание за нови съвместни мероприятия. Всички участници в залесяването получиха ръчно изработен сувенир – симв олизиращ дърво от Регионална дирекция по горите Ловеч.

Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем.         Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването, освен това са красиви и зелени, доказано правят хората по-спокойни и здрави.

Това е една чиста инициатива от хората за хората, която има за цел да засажда нови гори и дървета за България!