Десант на Евродеск в Луковит и Тетевен

 

През месец октомври 2021 година в градовете Луковит и Тетевен се проведе традиционната кампания на „TIME TO MOVE 2021”, организирана от  Сдружение „Екомисия 21 век“ като мултиплаер на Eurodesk. Целта на кампанията беше да доближи мрежата на Eurodesk до младите хора в малките общини на областта като на областта, като им представи актуална информация за възможностите за доброволчество, работа, обучение, стаж, конкурси и други в Европа.

На 16 октомври 2021 година в град Луковит, по време на Международен турнир крос – кънтри „Луковитски моми” на градския стадион се проведе събитие – „Десант на ЕВРОДЕСК в Луковит“.  Доброволци на организацията раздаваха флаери, с които информираха младите хора за възможностите, които предоставя мрежата на ЕВРОДЕСК. Беше представен интерактивен флаш моб, чрез който посланията на кампанията достигнаха до много млади хора .

На 27 октомври 2021 година в град Тетевен беше организиран щанд с информационни материали, посветени на кампанията „Десант на ЕВРОДЕСК в Тетевен”. Членове на Общински ученически съвет  раздаваха флаери на младите хора и ги запознаваха с възможностите за личностна реализация на територията на Европейския съюз.

Тези събития са част от Национална ежегодна кампания „TIME TO MOVE“ –представяне на  информация за хиляди възможности, които съществуват в Европа за участие в международни проекти, пътувания, за придобиване на знания и ценен опит за бъдещо професионално развитие.