Направи добро!

Продължаваме  проекта „Здрави и успешни в училище“ по Програма ИРИС от миналата година, екипът на сдружението подпомогна благотворително с лични дарения социално слабо семейство от село Радювене с пакет хранителни продукти в навечерието на Коледа.