НАХРАНИ РОБОТА – СПАСИ ПЛАНЕТАТА!

Проектът „Нахрани робота – спаси планетата!” стартира през месец януари 2022 година със срок на изпълнение осем месеца, реализиран от сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”. Проектът цели намаляване употребата на батерии за еднократна употреба и стимулиране на такива за многократна, рециклиране на батерии и кенчета чрез интерактивни занимания на деца и ученици.
За целта се изработват три робота за събиране на кенчета, които ще се поставят в три училища и два робота за събиране на батерии, които ще се поставят в две детски градини на територията на град Ловеч.
Дейностите включват деца от детски градини, учащи и доброволци от различни социални групи и етноси.
Чрез занимания, под формата на интерактивни игри на открито, се стимулира тяхното активно и отговорно поведение по отношение опазване околната среда, чрез използване на батерии за многократна употреба, рециклиране на батерии за еднократна употреба и кенчета. С изпълнението на дейностите, заложени в проекта, се създават условия и предпоставки за спазването принципите на устойчивото развитие на околната среда в град Ловеч.