Проведени работни срещи

На  8 февруари  2022 година се проведоха работни срещи на екип по проекта „Нахрани робота – спаси планетата!” с ръководствата на образователните институции: ОУ „Димитър Димов“ , ОУ „П. Пипков”, СУ „Климент Охридски” ,  ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Мария Сиркова” във връзка с предстоящата съвместна работа. Проектът е  финансиран  от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”.

По време на срещите Рена Керезова и Тинка Иванова представиха пред директорите идеята на проекта  чрез резюме и визията на робота  за събиране и предаване за рециклиране на батерии и кенчета. Целта на проекта е да възпитава у децата грижовно отношение към природата и щадене на околната среда.