ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На 24-25 март 2022 година в град Ловеч се проведе обучение по екозастъпничество по проект „Мисли и действай в зелено!“, реализиран с финансовата подкрепа на Грийнпийс България. В обучението взеха участие 40 ученици доброволци от общините Летница,  Луковит, Тетевен и Ловеч.

Участниците бяха обучени в основни принципи за опазване на природата, провеждане на еко  застъпнически кампании на местно ниво, основни видове възобновяеми енергийни източници и други.

Практическата част включваше посещение на монтирана соларна инсталация в града, проучване на политиките за управление на пластмасата на верига хипермаркети, подаване на сигнал към институция при забелязване на еко нарушения. Беше създадена и подписана петиция за ограничаване на пластмасовите опаковки от големите куриерски фирми в страната.

Екипът на сдружение“Екомисия 21 век“ благодари на всички участници за вниманието, ентусиазма и положителните емоции!