Застъпническа кампания при кмета на община Ловеч

Застъпническата кампания на тема „Енергийна ефективност“ в община Ловеч се проведе с участието на доброволци по проект „Мисли и действай в зелено!“, финансиран от Грийнпийс България.

Младежите поискаха информация от кмета на общината за мерките, които са предприети до сега във връзка с подобряване на енергийната ефективност и включване на повече домакинства.

Госпожа Маринова представи предложението на общината за включване на повече от 50 заявители, в това число граждани и институции в бъдещи проекти.