Поставени два робота по проект „Нахрани робота, спаси планетата!“

  
На 15 април 2022 година по проект „Нахрани робота, спаси планетата!“, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”, бяха поставени два робота – в ОУ „Проф.Димитър Димов“ за събиране на кенчета и един робот за събиране на използвани батерии в ЦДГ „Радост“ в комплекс „Младост“. Роботите веднага привлякоха вниманието на децата. Нашите очаквания са скоро да „нахранят роботите“ и помогнат на планетата!
Предстои поставянето на още 3 робота в две училища и една детска градина.