TIME TO MOVE кампания Евродеск 2022 в Угърчин

На 19.10.2022 година екип на сдружение „Екомисия 21 век“ проведе изнесено информационно събитие, част от националната кампания на Евродеск България TIME TO MOVE по проект на организацията „TIME TO MOVE 2022 при младитe в Априлци и Угърчин“.
Събитието се проведе в залата на Общински съвет с участието на младежи от Средното училище и местната общност. Чрез презентация „Доброволчеството и младите хора в Ловешко“ те бяха запознати с възможностите, които Европейската комисия чрез различни финансови инструменти на Програма Еразъм+ предлага мобилности за младите хора в Европа в различни сфери. Особен акцент беше поставен на грижата на ЕС по отношения на младите хора в Европейската година на младежта за тяхната гражданска ангажираност и социализация, личностно и професионално развитие. Бяха популяризирани възможностите за доброволчество на европейско, национално и регионално ниво.