TIME TO MOVE кампания на Евродеск 2022 в Априлци

На 26.10.2022 година екип на сдружение „Екомисия 21 век“ проведе изнесено информационно събитие, част от националната кампания на Евродеск България TIME TO MOVE по проект на организацията „TIME TO MOVE 2022 при младитe в Априлци и Угърчин“.
Събитието се проведе в залата на читалището с участието на младежи от Средно училище „Васил Левски“ и представители на местната младежка общност. Чрез презентация „Доброволчеството и младите хора в Ловешко“ и последвалата беседа те бяха запознати с възможностите, които Европейската комисия чрез различни финансови инструменти на Програма Еразъм+ предлага мобилности за младите хора в Европа в различни сфери. Особен акцент беше поставен на мотивацията на младите хора от малката община да се възползват от възможностите, които предлага Програмата Еразъм+ и особените грижи на ЕС по отношения на младите хора в Европейската година на младежта за тяхната гражданска ангажираност, социализация, личностно и професионално развитие. Бяха популяризирани възможностите за доброволчество на европейско, национално и регионално ниво.