Занимания по проект „Еко доброволчество в действие“

Екипът на организацията заедно с доброволци от Местен доброволчески център проведоха няколко занимания с деца от ЦНСТ на територията на град Ловеч. Те се осъществяват по проект „Еко доброволчество в действие“, финансиран от община Ловеч.

Заниманията се проведоха в еко класна стая на открито, която се поддържа от екипа на сдружението. Бяха закупени и засадени цветя и билки. Децата бяха запознати с процеса на засаждане и отглеждане на растенията, като заниманията ще бъдат продължени и следващата година.