КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

  1. Отбелязване на Деня на влажните зони -2 февруари
  2. Подготовка за Националната конференция „Левски в историята, литературата и изкуството“
  3. Отбелязване на Деня на влюбените и Трифон Зарязан – в пешеходната зона и в Защитено жилище за стари хора с физически увреждания – Ловеч.
  4. Работилнички за изработване на валентинки и мартенички – в офиса на сдружението.
  5. Провеждане на Национална конференция „Левски в историята, литературата и изкуството“- чрез Общински ученически съвет Ловеч – 17-18.02.2023 година – Зала н Общински съвет Ловеч
  6. Отбелязване на 22та годишнина на „Сдружение Екомисия 21 век“