Младите хора на България почитат паметта на Апостола на Национална конференция

На 18.02.2023 година в залата на Общински съвет Ловеч се проведе Национална конференция на тема „Васил Левски в историята, литературата и изкуството”, организирана от екипа на сдружение „Екомисия 21 век” чрез Общински ученически съвет, с финансовата подкрепа на община Ловеч.
Дебатът събра представители на 13 ученически съвети, младежки центрове от Варна,/ 3 училища,/ Силистра, Добрич, Свищов, Габрово, Перник, Севлиево/2 училища/,Правец, Троян и Ловеч.
Госпожа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч откри Дебата и приветства участниците.
По регламент те трябваше да представят презентация, видео по една от предложените теми от организаторите, домакините – членове на ОУС и доброволци подготвиха по документално-исторически сценарий иновативната форма на Форум театър, която включва и публиката с мнение на сцената.
В самия ден на Дебата залата се изпълни с деца, юноши и младежи, с униформи на своите училища, превъзбудени емоционално. Атмосферата беше зареждаща.
Редуваха се исторически теми с такива, описващи образа на Апостола в литературата чрез творби на наши и чужди писатели; презентации, отразяващи дейността на Левски в техния роден край, портрети на Левски. Видеята и филмът, изработени от ученици, добавиха нови градуси на емоцията. Представители на основните училища трогнаха залата с патоса, знанията и приетата кауза да докажат, че те носят Левски в сърцата си. А по-големите – зарадваха със знания, достойнство, че заветите на Левски са живи и последвани.
В края на Дебата бяха връчени на участниците удостоверения от кмета на община Ловеч- госпожа Корнелия Маринова,
Всички участници се отправиха към паметника на Апостола, поднасяйки венец и цветя се поклониха и отдадоха почит към неговото дело.